Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 1+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJANA BLEČIĆ1x1
17B
VESELIN MIĆANOVIĆ1x1
17B