Marijana Blečić

mr Marijana Blečić

saradnik u nastavi | Filozofski fakultet

Marijana Blečić je rođena 29. 12. 1978 godine, Tripoly, Libija. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, Odsjek za predškolsko vaspitanje (9.87/10). Magistrirala na Odsjeku savremena socijalna politika i socijalni rad (9.50/10) Fakulteta političkih nauka u Podgorici. Angažovana je na različitim pozicijama u NVO Pedagoškom centru Crne Gore, međunarodnoj organizaciji Romski obrazovni fond i Savjetu Evrope. Publikacije: Priručnik za studentski volonterizam, PCCG i Roma Education Found, Podgorica, (koautorka), 2013; ...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCOPUS
Dijana Vučković, Sanja Peković, Marijana Blečić & Rajka Đoković Attitudes towards cheating behavior during assessing students᾽performance: student and teacher perspectivesInternational Journal for Educational Integrity

Obavjestenja iz nastave

Predškolsko vaspitanje (2017)-Metodika upoznavanja prirode

Nova objava - 06.05.2021 08:45

Predškolsko vaspitanje (2017)-Metodika upoznavanja prirode

Nova objava - 29.04.2021 10:22

Predškolsko vaspitanje (2017)-Metodika upoznavanja prirode

Nova objava - 22.04.2021 11:44

Predškolsko vaspitanje (2017)-Metodika upoznavanja prirode

Nova objava - 15.04.2021 10:50

Predškolsko vaspitanje (2017)-Metodika upoznavanja prirode

Nova objava - 08.04.2021 10:03

Predškolsko vaspitanje (2017)-Metodika upoznavanja prirode

Nova objava - 01.04.2021 10:21

Predškolsko vaspitanje (2017)-Metodika upoznavanja prirode

Nova objava - 25.03.2021 10:34

Predškolsko vaspitanje (2017)-Metodika upoznavanja prirode

Nova objava - 18.03.2021 10:21

Predškolsko vaspitanje (2017)-Metodika upoznavanja prirode

Nova objava - 11.03.2021 09:35

Predškolsko vaspitanje (2017)-Metodika upoznavanja prirode

Nova objava - 04.03.2021 08:50

Predškolsko vaspitanje (2017)-Metodika upoznavanja prirode

Nova objava - 25.02.2021 10:52

Predškolsko vaspitanje (2017)-Metodika upoznavanja prirode

Metodika upoznavanja prirode - predavanje