OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+0+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: definišu i objasne osnovne sociološke pojmove; objasne i kritički analiziraju najznačajnije sociološke teorije; objasne na koje načine su pojedinac i društvo povezani i uticaj društva na ponašanje pojedinaca; tumače društvene promjene; primjene stečena znanja u cilju objašnjavanja različitih društvenih fenomena; definišu predmet i osnovne probleme sociologije prava.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO DOKIĆ

Termin završnog ispita - 26.05.2023 10:43

Termin popravnog kolokvijuma - 24.04.2023 14:09

Termin kolokvijuma - 20.03.2023 09:26

Nova objava - 25.09.2017 10:36

ECTS - OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA 2017