Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće osposobljen da: definiše pojam, predmet, zadatke i metode kriminalističke doktrine; objasni osnovne pojmove u kriminalističkoj nauci; protumači načine saznanja za krivično djelo, zlatna pitanja i osnovna načela kriminalistike; analizira indicije i verzije u kriminalistici, indicijalni misaoni proces i račun vjerovatnoće, utvrđuje metodologiju rada sa indicijama, klasifikaciju indicija, klasifikaciju kriminalističkih verzija kao i kriminalistička pravila u postavljanju i provjeravanju verzija; poveže operativno taktičke i dokazne radnje i planira kriminalističku obradu u procesu otkrivanja krivičnih djela i učinilaca.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VELIMIR RAKOČEVIĆ