Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Izloži principe organizacije računara na modelu tzv. osnovnog računara; 2. Opiše građu savremenih procesora (Intel 8086 i Pentium); 3. Sastavlja programe na jeziku asemblera; 4. Razumije rad sistema prekida u računaru; 5. Upotrebljava osnovne strukture podataka (liste, redove i stekove) u programima; 6. Opiše potprograme, pokazivače i datoteke u programskom jeziku Pascal; 7. Sastavlja programe za rješavanje zadataka raznog tipa u programskom jeziku Pascal.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VELIBOR DOŠLJAK2x1
11B+1P
SAVO TOMOVIĆ3x1
11B+1P

Prijava za kolokvijum(ABCD)

Domaći zadatak

Predavanja

Konačne ocjene

Rezultati popravnog kolokvijuma - svi smjerovi

Predlog ocjena 3

Uvod u strukture podataka

Priprema za kolokvijum

Predavanje 9

Predavanje 8

Predavanja 1-6

Predavanje 7