Savo Tomović

dr Savo Tomović

vanredni profesor | Prirodno-matematički fakultet

Rođen je 1983. u Podgorici. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta Crne Gore, Odsjek za matematiku i računarske nauke, završio u julu 2006. godine sa prosječnom ocjenom 9,81. U toku studija bio je dobitnik više nagrada od kojih su najznačajnije: Plaketa Univerziteta Crne Gore za oblast tehničkih nauka za 2006. godinu i Studentska nagrada 19. decembar Skupštine opštine Podgorica za 2005. godinu. Završio je 2007. godine postdiplomske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu, sa prosječnom ocjenom 10,00 i odbranio...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PMFRAČUNARSKE NAUKEMagistarske1MAŠINSKO UČENJE0 x 00 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEMagistarske1NEURONSKE MREŽE0 x 00 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne1PRIMJENA RAČUNARA0 x 00 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEMaster1MAŠINSKO UČENJE0 x 00 x 00 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne2PRINCIPI PROGRAMIRANJA3 x 10 x 00 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne2PRINCIPI PROGRAMIRANJA3 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne2PRINCIPI PROGRAMIRANJA3 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne2PRINCIPI PROGRAMIRANJA3 x 10 x 00 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKESpecijalisticke2DATA MINING3 x 11 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEMaster2VJEŠTAČKAINTELIGENCIJA3 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEMaster2ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING3 x 11 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEMaster2ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING3 x 11 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKESpecijalisticke2ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING1 x 31 x 10 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEMaster3SOFTVERSKE METRIKE3 x 11 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEMaster3SOFTVER INDUSTRIJSKIH SISTEMA0 x 00 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEMaster3SOFTVER INDUSTRIJSKIH SISTEMA3 x 11 x 10 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEMaster3SUPER RAČUNARI0 x 00 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEMaster3SOFTVERSKE METRIKE0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne3PRIMJENA RAČUNARA1 x 02 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne5PROGRAMSKI PREVODIOCI3 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne5VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA3 x 10 x 00 x 0
MEDMEDICINAOsnovne5MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA2 x 12 x 10 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne5INFORMATIKA I STATISTIKA U STOMATOLOGIJI1 x 11 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne6PROGRAMSKI PREVODIOCI2 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne6PROGRAMSKI PREVODIOCI2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2021SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Savo TomovićPatient Length of Stay Analysis with Machine Learning AlgorithmsComputer Science and Information Systems
2021SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
S. Tomovic, K. Pavlovic, M. BajcetaAligning document layouts extracted with different OCR engines with clustering approachEgyptian Informatics Journal
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Pižurica Nikola, Tomović SavoAn approach for outlier and novelty detection for text data based on classifier confidenceAI Communications
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Savo Tomović, Predrag Stanišić, Srdjan Kadić Data Mining Approach In Climate Classification And Climate Network Construction – Case Study MontenegroTechnical Gazzete
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Savo Tomovic, Predrag StanisicAn efficient item set representation for mining frequent patterns in transactional databasesCOMPUTING AND INFORMATICS
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Savo Tomović, Srdjan Kadić Maximal Frequent Itemsets - An Example Of Sperner SystemTechnical Gazette
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Bogdan Pajovic, Nemanja Radojevic, Antonio Dimitrovski, Savo Tomovic & Marko VukovicThe therapeutic potential of royal jelly in benign prostatic hyperplasia. Comparison with contemporary literatureThe Aging Male
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Pajović Bogdan, Radojević Nemanja, Dimitrovski Antonio, Tomović Savo & Vuković MarkoThe therapeutic potential of royal jelly in benign prostatic hyperplasia. Comparison with contemporary literatureThe aging male
2010SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Predrag Stanišić, SavoTomovićA New Rymon Tree Based Procedure for Mining Statistically Significant Frequent ItemsetsInternational Journal of Computers Communications & Control
2010SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Predrag Stanišić, SavoTomovićAn Efficient Procedure for Mining Statistically Significant Frequent ItemsetsPublications de I’InstitutMathematique, Nouvelle Serie
2008SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Predrag Stanišić, SavoTomovićApriori Multiple Algorithm for Mining Association RulesInformation Technology and Control

Obavjestenja iz nastave

Konačne ocjene

Medicina-Medicinska statistika i informatika

Konačne ocjene

Medicina-Medicinska statistika i informatika

Predlog ocjena

Medicina-Medicinska statistika i informatika

Avgustovki rok

Medicina-Medicinska statistika i informatika

Zakljucne ocjene - 3

Medicina-Medicinska statistika i informatika

Zaključne ocjene 2

Medicina-Medicinska statistika i informatika

Zaključne ocjene

Računarske nauke-Analitička obrada podataka - data mining

Kolokvijum

Računarske nauke-Programski prevodioci

Forma za prijavu za redovni kolokvijum

Računarske nauke-Programski prevodioci

Preliminarni rezultati popravnog kolokvijuma