Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANTON ĐOKAJ2x1
1B+24P
DAVID KALJAJ3x1
1B+24P

Rezultati ispita

Rezultati kolokvijuma

Termin popravnog kolokvijuma

Obavještenje

Rezultati kolokvijuma

Termin konsultacija i kolokvijuma