Anton Đokaj

Anton Đokaj

saradnik u nastavi | Prirodno-matematički fakultet

...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MFMEHATRONIKAOsnovne1MATEMATIKA I0 x 00 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne2ALGEBRA0 x 02 x 10 x 0
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne3MATEMATIKA III0 x 03 x 10 x 0
PMFFIZIKAOsnovne3MATEMATIKA III0 x 02 x 10 x 0
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne3MATEMATIKA III0 x 03 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne3ANALIZA 30 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne3ANALIZA 30 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne3ALGEBRA 10 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne3ALGEBRA 10 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne4DIFERENCIJALNE JEDNAČINE0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne4ANALIZA 40 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne4DIFERENCIJALNE JEDNAČINE0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne4ANALIZA 40 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne5KOMPLEKSNA ANALIZA 10 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne5KOMPLEKSNA ANALIZA 10 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne6KOMPLEKSNA ANALIZA 20 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne6KOMPLEKSNA ANALIZA 20 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne6UVOD U DIFERENCIJALNU GEOMETRIJU0 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne6UVOD U DIFERENCIJALNU GEOMETRIJU0 x 01 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Računarske nauke-Algebra

Obavještenje

Matematika-Kompleksna analiza 2

Rezultati kolokvijuma

Matematika-Kompleksna analiza 2

Termin kolokvijuma

Matematika-Analiza 4

Rezultati kolokvijuma

Matematika-Kompleksna analiza 2

Rezultati kolokvijuma

Matematika-Analiza 4

Termin kolokvijuma

Matematika-Analiza 4

Rezultati popravnog kolokvijuma

Računarske nauke-Algebra

Promjena termina redovnog završnog ispita

Matematika-Kompleksna analiza 2

Termin popravnog drugog kolokvijuma

Matematika-Kompleksna analiza 2

Rezultati kolokvijuma

Računarske nauke-Algebra

Rezultati popravnih kolokvijuma i treći domaći zadatak