Semestar: 4
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, student će moći da: - razlikuje, razumije i koristi složenu matematičku terminologiju na engleskom jeziku iz oblasti diferencijalne geometrije, topologije, vektorskih prostora i matematičke analize, - zna da na engleskom jeziku pročita složenije matematičke izraze, - razumije osnovne poruke popularno-stručnih tekstova iz oblasti matematike na engleskom jeziku, - ostvari samostalnu usmenu i pisanu komunikaciju na engleskom jeziku na višem srednjem nivou, - usmeno prezentuje na izabranu stručnu temu na engleskom jeziku.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAVO KOSTIĆ1x1
1B+5S+3P
GORDANA KUSTUDIĆ2x1
1B+5S+3P

Predavanje 7.05.

Vježbe - online 07.05.

Predavanje 5.05.

Predavanje 4.05.

Predavanje 29.04.

Informacija