Savo Kostić

Savo Kostić

viši lektor | Filološki fakultet

Savo Kostić je rođen Podgorici gdje je završio osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Nakon završene srednje škole upisao je Filozofski fakultet u Novom Sadu (Odsjek za engleski jezik i književnost) na kom je diplomirao u junu 1997. Angažman na Univerzetu Crne Gore započeo je u martu 2002. godine na tadašnjem Institutu za strane jezike. Predavao je opšti engleski jezik na Ekonomskom, Prirodno-matematičkom, Pravnom i Elektrotehničkom fakultetu. Držao je vježbe na predmetima Savremeni engleski jezik I, II, III i IV (prevod sa i prevod...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MTFZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINEOsnovne1ENGLESKI JEZIK I0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne1ENGLESKI JEZIK 10 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne1ENGLESKI JEZIK 10 x 01 x 10 x 0
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne1ENGLESKI JEZIK I0 x 02 x 10 x 0
MTFMETALURGIJA I MATERIJALIOsnovne1ENGLESKI JEZIK I0 x 02 x 10 x 0
PMFFIZIKAOsnovne1ENGLESKI JEZIK I0 x 01 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne1ENGLESKI JEZIK 10 x 01 x 10 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne1ENGLESKI JEZIK I0 x 01 x 10 x 0
MTFZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINEOsnovne2ENGLESKI JEZIK II0 x 02 x 10 x 0
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne2ENGLESKI JEZIK II0 x 02 x 10 x 0
PMFFIZIKAOsnovne2ENGLESKI JEZIK II0 x 01 x 10 x 0
PMFBIOLOGIJAOsnovne2ENGLESKI JEZIK I0 x 01 x 10 x 0
MTFMETALURGIJA I MATERIJALIOsnovne2ENGLESKI JEZIK II0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne2ENGLESKI JEZIK 20 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne2ENGLESKI JEZIK 20 x 01 x 10 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne2ENGLESKI JEZIK II0 x 01 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne2ENGLESKI JEZIK 20 x 01 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne3ENGLESKI JEZIK STRUKE0 x 02 x 30 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne3ENGLESKI JEZIK 30 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne3ENGLESKI JEZIK 30 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne3ENGLESKI JEZIK 30 x 01 x 10 x 0
PMFBIOLOGIJAOsnovne3ENGLESKI JEZIK II0 x 01 x 10 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne3ENGLESKI JEZIK III0 x 01 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne4ENGLESKI JEZIK 40 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne4ENGLESKI JEZIK 40 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne4ENGLESKI JEZIK 40 x 01 x 10 x 0
PMFFIZIKAOsnovne4ENGLESKI JEZIK IV0 x 01 x 10 x 0
PMFBIOLOGIJAOsnovne4ENGLESKI JEZIK III0 x 01 x 10 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne4ENGLESKI JEZIK IV0 x 01 x 10 x 0
PMFBIOLOGIJAOsnovne5ENGLESKI JEZIK IV0 x 01 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne5ENGLESKI JEZIK III - STRUČNI0 x 02 x 10 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne5ENGLESKI JEZIK III - STRUČNI0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Fizika-Engleski jezik II

Ocjene

Matematika i računarske nauke (2017)-Engleski jezik 1

Ocjene

Matematika-Engleski jezik 1

Ocjene

Fizika-Engleski jezik II

Rezultati završnog ispita

Matematika i računarske nauke (2017)-Engleski jezik 1

Rezultati završnog ispita

Matematika-Engleski jezik 1

Rezultati završnog ispita

Fizika-Engleski jezik II

Rezultati popravnog kolokvijuma

Matematika i računarske nauke (2017)-Engleski jezik 1

Rezultati popravnog kolokvijuma

Matematika-Engleski jezik 1

Rezultati popravnog kolokvijuma

Fizika-Engleski jezik II

Rezultati kolokvijuma; termin popravnog kolokvijuma

Matematika i računarske nauke (2017)-Engleski jezik 1

Rezultati kolokvijuma; termin popravnog kolokvijuma

Matematika-Engleski jezik 1

Rezultati kolokvijuma; termin popravnog kolokvijuma