Savo Kostić


Savo Kostić
Šifra: 280178
Prezime i ime: Savo Kostić
Titula:
Zvanje: viši lektor
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MTFZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINEOsnovne1ENGLESKI JEZIK I0 x 02 x 20 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne1ENGLESKI JEZIK 10 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne1ENGLESKI JEZIK 10 x 01 x 10 x 0
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne1ENGLESKI JEZIK I0 x 02 x 20 x 0
MTFMETALURGIJA I MATERIJALIOsnovne1ENGLESKI JEZIK I0 x 02 x 10 x 0
PMFFIZIKAOsnovne1ENGLESKI JEZIK I0 x 01 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne1ENGLESKI JEZIK 10 x 01 x 10 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne1ENGLESKI JEZIK I0 x 01 x 10 x 0
MTFZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINEOsnovne2ENGLESKI JEZIK II0 x 02 x 20 x 0
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne2ENGLESKI JEZIK II0 x 02 x 20 x 0
PMFFIZIKAOsnovne2ENGLESKI JEZIK II0 x 01 x 10 x 0
PMFBIOLOGIJAOsnovne2ENGLESKI JEZIK I0 x 01 x 10 x 0
MTFMETALURGIJA I MATERIJALIOsnovne2ENGLESKI JEZIK II0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne2ENGLESKI JEZIK 20 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne2ENGLESKI JEZIK 20 x 02 x 10 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne2ENGLESKI JEZIK II0 x 01 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne2ENGLESKI JEZIK 20 x 01 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne3ENGLESKI JEZIK STRUKE0 x 02 x 30 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne3ENGLESKI JEZIK 30 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne3ENGLESKI JEZIK 30 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne3ENGLESKI JEZIK 30 x 01 x 10 x 0
PMFBIOLOGIJAOsnovne3ENGLESKI JEZIK II0 x 01 x 10 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne3ENGLESKI JEZIK III0 x 01 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne4ENGLESKI JEZIK 40 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne4ENGLESKI JEZIK 40 x 01 x 10 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne4ENGLESKI JEZIK IV0 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne4ENGLESKI JEZIK 40 x 01 x 10 x 0
PMFBIOLOGIJAOsnovne4ENGLESKI JEZIK III0 x 02 x 10 x 0
PMFFIZIKAOsnovne4ENGLESKI JEZIK IV0 x 01 x 10 x 0
PMFBIOLOGIJAOsnovne5ENGLESKI JEZIK IV0 x 01 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne5ENGLESKI JEZIK III - STRUČNI0 x 02 x 10 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne5ENGLESKI JEZIK III - STRUČNI0 x 02 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKEOsnovne6ENGLESKI JEZIK - STRUČNI II0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije