Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR IVANOVIĆ2x1
1B
ĐORĐIJE VUJADINOVIĆ2x1
1B