Ivanović Vladimir


Ivanović Vladimir
Šifra: 900997
Prezime i ime: Ivanović Vladimir
Titula: null
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFEKONOMIJAOsnovne1MATEMATIKA ZA EKONOMISTE0 x 04 x 10 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne1MATEMATIKA I0 x 02 x 10 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne1MATEMATIKA I0 x 02 x 20 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne1MATEMATIKA SA INFORMATIKOM0 x 02 x 10 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne1MATEMATIKA I0 x 02 x 10 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne1MATEMATIKA0 x 02 x 10 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne1MATEMATIKA0 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne2GEOMETRIJA RAVNI I PROSTORA0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne2GEOMETRIJA RAVNI I PROSTORA0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne5ALGEBRA 30 x 03 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije