Ivanović Vladimir

Ivanović Vladimir

saradnik u nastavi | Prirodno-matematički fakultet

...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFEKONOMIJAOsnovne1MATEMATIKA ZA EKONOMISTE0 x 04 x 10 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne1MATEMATIKA I0 x 02 x 10 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne1MATEMATIKA I0 x 02 x 20 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne1MATEMATIKA SA INFORMATIKOM0 x 02 x 10 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne1MATEMATIKA I0 x 02 x 10 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne1MATEMATIKA0 x 02 x 10 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne1MATEMATIKA0 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne2GEOMETRIJA RAVNI I PROSTORA0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne2GEOMETRIJA RAVNI I PROSTORA0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne5ALGEBRA 30 x 03 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Matematika i računarske nauke (2017)-Geometrija ravni i prostora

Bodovi prije završnog ispita

Matematika-Geometrija ravni i prostora

Bodovi prije završnog ispita

Matematika i računarske nauke (2017)-Geometrija ravni i prostora

Završni ispit

Matematika-Geometrija ravni i prostora

Završni ispit

Matematika i računarske nauke (2017)-Geometrija ravni i prostora

Stanje bodova nakon drugog kolokvijuma

Matematika-Geometrija ravni i prostora

Stanje bodova nakon drugog kolokvijuma

Matematika i računarske nauke (2017)-Geometrija ravni i prostora

Rezultati popravnog kolokvijuma

Matematika-Geometrija ravni i prostora

Rezultati popravnog kolokvijuma

Matematika-Geometrija ravni i prostora

Termini kolokvijuma

Matematika i računarske nauke (2017)-Geometrija ravni i prostora

Kolokvijum br. 1

Matematika-Geometrija ravni i prostora

Kolokvijum br. 1

Matematika-Geometrija ravni i prostora

Predavanja