GEOMETRIJA RAVNI I PROSTORA


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA BOROVIĆ
SVJETLANA TERZIĆ2x1
15B+1S+10P