Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. opiše ograničenja pri razvoju veb-aplikacije 2. diskutuje kako veb-standardi utiču na razvoj softvera i ocjenjuje koliko postojeće veb-aplikacije poštuju standarde 3. razlikuje sadržaj od prezentacije i upotrebljava odgovarajuće elemente za organizaciju sadržaja i prezentovanje sadržaja 4. implementira validiranje ulaznih podataka na strani klijenta 5. uključuje interfejse za razvoj aplikacija (API) u svoj kod 6. projektuje i implementira jednostavnu veb-aplikaciju

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR POPOVIĆ
ALEKSANDAR PLAMENAC

Termini polaganja popravnog kolokvijuma

Termini polaganja kolokvijuma

Nastava

Ispit Internet tehnologije

Promjena termina ispita

Rezultati ispita

Domaći zadatak