Plamenac Aleksandar


Plamenac Aleksandar
Šifra: 900920
Prezime i ime: Plamenac Aleksandar
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PMFRAČUNARSKE NAUKEMaster1TEORIJA SLOŽENOSTI ALGORITAMA0 x 01 x 10 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne2OPERATIVNI SISTEMI0 x 03 x 10 x 0
PMFMATEMATIKASpecijalisticke2TEORIJA SLOŽENOSTI ALGORITAMA0 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKESpecijalisticke2TEORIJA SLOŽENOSTI ALGORITAMA0 x 01 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKESpecijalisticke2TEORIJA SLOŽENOSTI ALGORITAMA0 x 01 x 10 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne3BAZE PODATAKA I0 x 03 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne3OPERATIVNI SISTEMI0 x 02 x 20 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne3OPERATIVNI SISTEMI0 x 02 x 20 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEMaster3TEORIJA SLOŽENOSTI ALGORITAMA0 x 00 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne4DISKRETNA MATEMATIKA 20 x 01 x 10 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne4BAZE PODATAKA II0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne5BAZE PODATAKA0 x 02 x 10 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne5PROGRAMSKI PREVODIOCI0 x 02 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne5BAZE PODATAKA0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne5NAPREDNE BAZE PODATAKA0 x 02 x 10 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne5TEORIJA SLOŽENOSTI ALGORITAMA0 x 01 x 10 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne6SOFTVER INŽENJERING0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne6PROGRAMSKI PREVODIOCI0 x 02 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne6SOFTVERSKO INŽENJERSTVO0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne6SOFTVERSKO INŽENJERSTVO0 x 02 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne6PROGRAMSKI PREVODIOCI0 x 02 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne6NAPREDNE BAZE PODATAKA0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije