Plamenac Aleksandar

Plamenac Aleksandar

saradnik u nastavi | Prirodno-matematički fakultet

...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PMFRAČUNARSKE NAUKEMaster1TEORIJA SLOŽENOSTI ALGORITAMA0 x 01 x 10 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEMaster1ALGORITMI NA DISKRETNIM STRUKTURAMA0 x 01 x 10 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne2OPERATIVNI SISTEMI0 x 03 x 20 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKESpecijalisticke2TEORIJA SLOŽENOSTI ALGORITAMA0 x 01 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKESpecijalisticke2TEORIJA SLOŽENOSTI ALGORITAMA0 x 01 x 10 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne3BAZE PODATAKA I0 x 03 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne3OPERATIVNI SISTEMI0 x 02 x 20 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne3OPERATIVNI SISTEMI0 x 02 x 10 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne4INTERNET TEHNOLOGIJE0 x 02 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne4DISKRETNA MATEMATIKA 20 x 01 x 10 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne4BAZE PODATAKA II0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne5BAZE PODATAKA0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne5NAPREDNE BAZE PODATAKA0 x 02 x 10 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne5PROGRAMSKI PREVODIOCI0 x 02 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne5BAZE PODATAKA0 x 03 x 10 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne5TEORIJA SLOŽENOSTI ALGORITAMA0 x 01 x 10 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne6SOFTVER INŽENJERING0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne6PROGRAMSKI PREVODIOCI0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne6INTERNET TEHNOLOGIJE0 x 00 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne6SOFTVERSKO INŽENJERSTVO0 x 02 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne6NAPREDNE BAZE PODATAKA0 x 02 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne6PROGRAMSKI PREVODIOCI0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne6SOFTVERSKO INŽENJERSTVO0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne6INTERNET TEHNOLOGIJE0 x 01 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne6INTERNET TEHNOLOGIJE0 x 01 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Matematika i računarske nauke (2017)-Operativni sistemi

Prijava za drugi test, konsultacije

Računarske nauke-Operativni sistemi

Prijava za drugi test, konsultacije

Računarstvo i informacione tehnologije (2017)-Operativni sistemi

Prijava za drugi test, konsultacije

Vježbe 08.12.

Matematika i računarske nauke > modul: Računarstvo-Teorija složenosti algoritama

Vježbe 08.12.

Računarske nauke-Teorija složenosti algoritama

Vježbe 08.12.

Računarstvo i informacione tehnologije-Teorija složenosti algoritama

Vježbe 08.12.

Računarske nauke-Baze podataka

Konsultacije

Matematika i računarske nauke (2017)-Baze podataka

Konsultacije

Računarstvo i informacione tehnologije-Baze podataka I

Konsultacije

Kolokvijum 7.12.

Matematika i računarske nauke > modul: Računarstvo-Teorija složenosti algoritama

Kolokvijum 7.12.