Semestar: 3
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, student će moći da: - razumije poruke stručnog diskursa na teme s kojima se često susreće (skupovi, funkcije, geometrijske figure i tijela, ravni...), kao i osnovne poruke složenijih matematičkih tekstova na različite teme na engleskom jeziku, - usmeno se izražava o matematičkim temama relativno tečno, koristeći jednostavne strukture, razmjenjuje informacije i učestvuje u razgovoru na poznate i obrađene teme, na engleskom jeziku, - vlada gramatikom engleskog jezika na višem srednjem nivou, - napiše kraći sastav iz tematskih oblasti koje su poznate i obrađene, na engleskom jeziku, - uradi prezentaciju na temu vezanu za stručni jezik.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAVO KOSTIĆ1x1
7B+10S+3P
MILICA VUKOVIĆ STAMATOVIĆ2x1
7B+10S+3P

Septembarski ispitni rok

Satnica završnog ispita

Rezultati popravnog kolokvijuma

Popravni kolokvijum

Rezultati kolokvijuma

Kolokvijum