Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR IVANOVIĆ2x1
1B+1S+6P
ĐORĐIJE VUJADINOVIĆ2x1
1B+1S+6P