Semestar: 5
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 4+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
KRSTO IVANOVIĆ3x1
2B+2S+4P
BORKO VUJIČIĆ4x1
2B+2S+4P

Popravni drugi kolokvijum

Prvi domaći zadatak

Rezultati završnog ispita

Prvi kolokvijum

Domaći zadaci

Rezultati završnog ispita

Nova objava - 14.02.2019 13:13