Borko Vujičić

dr Borko Vujičić

redovni profesor | Prirodno-matematički fakultet

Prof. dr Borko Vujičić   Biografija   Rođen sam 20. 02. 1959. u Kazancima, opština Bosansko Grahovo, u bivšoj Bosni i Hercegovni, gdje sam i završio osnovnu školu. Gimnaziju sam završio u Livnu 1978. Te godine sam se upisao na Odsek za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Diplomirao sam 1983. na smjeru teorijska fizika sa diplomskim  radom iz oblasti statističke fizike.  U vojsci sam proveo čitavu 1987. godinu.   Od januara 1988. do jula 1991....

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PMFFIZIKAOsnovne5STATISTIČKA FIZIKA4 x 10 x 00 x 0
PMFFIZIKAOsnovne6FIZIKA ČVRSTOG STANJA4 x 10 x 00 x 0
PMFFIZIKAOsnovne1FIZIČKA MEHANIKA4 x 10 x 00 x 0
PMFFIZIKASpecijalisticke2FIZIKA ČVRSTOG STANJA0 x 00 x 00 x 0
PMFMATEMATIKASpecijalisticke1TERMODINAMIKA I STATISTIČKA FIZIKA3 x 11 x 10 x 0
PMFFIZIKAMaster3VIŠI KURS ČVRSTOG STANJA3 x 10 x 00 x 0
PMFFIZIKAMaster3ODABRANA POGLAVLJA SAVREMENE FIZIKE2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave