Borko Vujičić


Borko Vujičić
Šifra: 170259
Prezime i ime: Borko Vujičić
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PMFFIZIKAOsnovne1FIZIČKA MEHANIKA4 x 10 x 00 x 0
PMFFIZIKASpecijalisticke2FIZIKA ČVRSTOG STANJA4 x 10 x 00 x 0
PMFFIZIKAOsnovne5STATISTIČKA FIZIKA4 x 10 x 00 x 0
PMFFIZIKAOsnovne6FIZIKA ČVRSTOG STANJA3 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije