ŠKOLSKA LABORATORIJA I PRAKSA I


Semestar: 1
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 0+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

U okviru ovog ispita studenti hospituju u osnovnim i srednjim školama. Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. se upozna sa nastavnom praksom u osnovnim i srednjim školama 2. uočava razlike u pristupu nastavi na različitim nivoima obrazovanja (osnovna i srednja škola) 3. stečeno iskustvo tokom hospitovanja koristi u pripremi predavanja u okviru predmeta Metodika nastave Fizike I i II

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRA VUČELJIĆ

Ocjene- 11.02.2021 13:21

11.02.2021 13:13

- 20.01.2020 13:01

- 02.10.2019 18:42

- 22.01.2018 12:02