METODE ISTRAŽIVANJA U EKOLOGIJI


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA ULIĆEVIĆ
VUKOICA DESPOTOVIĆ2x1
9B
DRAGANA PETROVIĆ3x1
9B
2x1
9B