Olivera Delević


Olivera Delević
Šifra: 170826
Prezime i ime: Olivera Delević
Titula: mr
Zvanje: viši laborant
Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PMFBIOLOGIJAOsnovne1ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA0 x 00 x 03 x 4
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne1BOTANIKA0 x 00 x 02 x 4
PMFBIOLOGIJAOsnovne1ZOOLOGIJA NIŽIH BESKIČMENJAKA0 x 00 x 02 x 4
PMFBIOLOGIJAOsnovne1SISTEMATIKA ALGI0 x 00 x 02 x 4
MEDFARMACIJAOsnovne2BOTANIKA0 x 00 x 03 x 4
PMFBIOLOGIJAOsnovne2SISTEMATIKA GLJIVA I LIŠAJEVA0 x 00 x 01 x 4
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJASpecijalisticke2EKOLOŠKA MIKROBIOLOGIJA0 x 00 x 02 x 1
PMFNASTAVA BIOLOGIJESpecijalisticke2BIOLOŠKE ZBIRKE U NASTAVI BIOLOGIJE0 x 00 x 02 x 1
PMFBIOLOGIJAOsnovne3ANTROPOLOGIJA0 x 00 x 02 x 3
PMFBIOLOGIJAOsnovne3SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA0 x 00 x 01 x 3
PMFBIOLOGIJAOsnovne4MIKROBIOLOGIJA0 x 00 x 02 x 2
PMFBIOLOGIJAOsnovne4SISTEMATIKA I FILOGENIJA CVJETNICA0 x 00 x 02 x 3
PMFBIOLOGIJAOsnovne5EKOLOGIJA BILJAKA0 x 00 x 01 x 1
PMFBIOLOGIJAOsnovne6INSTRUMENTALNE METODE U BIOLOGIJI0 x 00 x 02 x 1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor