Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 1+0+4
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Primjenjuje teorijska znanja na terenu; 2. Sakuplja i analizira fitocenološke podatke; 2. Opisuje prostornu organizaciju konkretnih biocenoza, 3. Analizira strukturu fitocenoza; 4. Prepoznaje i objašnjava razlike u strukturi različitih ekosistema, 5. Prepoznaje NATURA 2000 staništa i može da ocjenjuje njihovu reprezentativnost, 6. Prepoznaju najvažnije predstavnike faune Crne Gore

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANILO MRDAK.5x1
11B
2x1
11B
DANKA CAKOVIĆ.5x1
11B
2x1
11B
VUKOICA DESPOTOVIĆ4x1
11B