Vukoica Despotović


Vukoica Despotović
Šifra: 170174
Prezime i ime: Vukoica Despotović
Titula:
Zvanje: laborant
Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PMFBIOLOGIJAOsnovne1CITOLOGIJA I HISTOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
PMFBIOLOGIJAOsnovne1CITOLOGIJA I TKIVA0 x 00 x 02 x 4
PMFNASTAVA BIOLOGIJESpecijalisticke1KONZERVACIONA BIOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
PMFNASTAVA BIOLOGIJESpecijalisticke1BIOCENOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
PMFBIOLOGIJA-EKOLOGIJASpecijalisticke1EKOLOGIJA POPULACIJA0 x 00 x 02 x 2
PMFBIOLOGIJA-EKOLOGIJASpecijalisticke1GENETIKA POPULACIJA0 x 00 x 02 x 1
PMFNASTAVA BIOLOGIJESpecijalisticke1BIOGEOGRAFIJA0 x 00 x 01 x 1
PMFNASTAVA BIOLOGIJESpecijalisticke1EKOLOGIJA POPULACIJA0 x 00 x 00 x 0
PMFBIOLOGIJA-EKOLOGIJASpecijalisticke1BIOGEOGRAFIJA0 x 00 x 01 x 2
PMFBIOLOGIJA-EKOLOGIJASpecijalisticke2BIOINDIKATORI I MONITORING SISTEMI0 x 00 x 02 x 1
MEDFARMACIJAOsnovne2ANATOMIJA I HISTOLOGIJA0 x 00 x 01 x 4
PMFBIOLOGIJAOsnovne2HISTOLOGIJA SA EMBRIOLOGIJOM0 x 00 x 02 x 4
PMFBIOLOGIJA-EKOLOGIJASpecijalisticke2EKOFIZIOLOGIJA0 x 00 x 01 x 1
PMFNASTAVA BIOLOGIJESpecijalisticke2LABORATORIJSKI PRAKTIKUM0 x 00 x 02 x 1
PMFBIOLOGIJAOsnovne3SISTEMATIKA I UPOREDNA ANATOMIJA KIČMENJAKA I0 x 00 x 00 x 0
PMFBIOLOGIJAOsnovne3ANATOMIJA I MORFOLOGIJA HORDATA0 x 00 x 02 x 2
PMFBIOLOGIJAOsnovne4GENETIKA0 x 00 x 02 x 2
PMFBIOLOGIJAOsnovne4SISTEMATIKA I UPOREDNA ANATOMIJA KIČMENJAKA II0 x 00 x 00 x 0
PMFBIOLOGIJAOsnovne4SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA0 x 00 x 02 x 1
PMFBIOLOGIJAOsnovne5UPOREDNA FIZIOLOGIJA0 x 00 x 02 x 2
PMFBIOLOGIJAOsnovne5EKOLOGIJA ŽIVOTINJA I0 x 00 x 01 x 1
PMFBIOLOGIJAOsnovne5EKOLOGIJA ŽIVOTINJA0 x 00 x 01 x 2
PMFBIOLOGIJAOsnovne6HIDROBIOLOGIJA0 x 00 x 02 x 2
PMFBIOLOGIJAOsnovne6EKOLOGIJA ŽIVOTINJA II0 x 00 x 02 x 1
PMFBIOLOGIJAOsnovne6EKOLOGIJA ŽIVOTINJA SA ZOOGEOGRAFIJOM0 x 00 x 02 x 1
PMFBIOLOGIJAOsnovne6TERENSKA NASTAVA0 x 00 x 03 x 1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor