FIZIČKE I ELEKTRONSKE OSNOVE RAČUNARSKIH SISTEMA


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAVOLJUB MIJOVIĆ2x1
32B+9S+5P