Krsto Ivanović


Krsto Ivanović
Šifra: 900430
Prezime i ime: Krsto Ivanović
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne1FIZIKA0 x 00 x 01 x 2
PMFFIZIKASpecijalisticke1NUKLEARNA FIZIKA0 x 02 x 10 x 0
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne1FIZIKA I0 x 00 x 00 x 0
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne1FIZIKA0 x 00 x 00 x 0
MTFMETALURGIJA I MATERIJALIOsnovne1FIZIKA0 x 01.5 x 2.5 x 4
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne1FIZIKA0 x 01 x 30 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne1TEHNIČKA FIZIKA0 x 01 x 10 x 0
PMFFIZIKAOsnovne2MOLEKULARNA FIZIKA I TERMODINAMIKA0 x 03 x 10 x 0
PMFFIZIKASpecijalisticke2FIZIKA ČVRSTOG STANJA0 x 03 x 10 x 0
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne2FIZIKA II0 x 00 x 00 x 0
PMFFIZIKAOsnovne3ELEKTROMAGNETIZAM0 x 04 x 10 x 0
PMFFIZIKAOsnovne5STATISTIČKA FIZIKA0 x 03 x 10 x 0
PMFFIZIKAOsnovne6UVOD U NUKLEARNU FIZIKU0 x 03 x 10 x 0
PMFFIZIKAOsnovne6FIZIKA ČVRSTOG STANJA0 x 01 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije