Krsto Ivanović

dr Krsto Ivanović

saradnik u nastavi dr | Prirodno-matematički fakultet

...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PMFFIZIKASpecijalisticke1NUKLEARNA FIZIKA0 x 00 x 00 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne1FIZIKA2 x 10 x 00 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne1FIZIKA2 x 10 x 00 x 0
MTFMETALURGIJAOsnovne1FIZIKA I2 x 12 x 10 x 0
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne1FIZIKA2 x 11.5 x 2.5 x 3
MTFMETALURGIJA I MATERIJALIOsnovne1FIZIKA2 x 11.5 x 1.5 x 1
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne1FIZIKA0 x 00 x 00 x 0
PMFFIZIKAOsnovne2MOLEKULARNA FIZIKA I TERMODINAMIKA0 x 03 x 10 x 0
PMFFIZIKAMaster2NUKLEARNA FIZIKA0 x 00 x 00 x 0
PMFFIZIKASpecijalisticke2FIZIKA ČVRSTOG STANJA0 x 00 x 00 x 0
MTFMETALURGIJAOsnovne2FIZIKA II2 x 12 x 10 x 0
PMFFIZIKAOsnovne3ELEKTROMAGNETIZAM0 x 04 x 10 x 0
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAMaster3LABORATORIJSKI PRAKTIKUM (NUKLEARNA FIZIKA)0 x 01 x 11 x 1
PMFFIZIKAMaster3VIŠI KURS ČVRSTOG STANJA0 x 00 x 00 x 0
PMFFIZIKAOsnovne5STATISTIČKA FIZIKA0 x 03 x 10 x 0
PMFFIZIKAOsnovne6UVOD U NUKLEARNU FIZIKU0 x 03 x 10 x 0
PMFFIZIKAOsnovne6FIZIKA ČVRSTOG STANJA0 x 01 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor