Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Prepozna i odabere geotehničke podloge za projektovanje tunela 2. Primjeni osnovne načine definisanja primarnog stanja napona u stijeni 3. Sračuna stanje napona oko kružnog otvora u elastičnoj sredini 4. Sračuna stanje napona oko kružnog otvora pri pojavi plastičnosti 5. Sračuna pritiske na podgradnu konstrukciju primjenom terije rasteretnog svoda 6. Definiše diskontinuitet u prostoru primjenom stereografskih projekcija 7. Primjeni Vinklerov modle priporračunu sttaičkih uticaja u konstrukciji tunela 8. Kategoriše uslove izgradnje tunela premaGN206

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Link/predavanja za cio semestar

Termini polaganja sept. rok

Termin predavanja

Termin predavanja

Reultati zavrsni - 17.09.2022 20:49

Rezultati_popravni_kolokvijum - 27.06.2022 00:03