Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

LITERATURA PREDAVANJA - 26.03.2020 15:01

26.03.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Vježba 1.1 - 25.03.2020 15:37

25.03.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Promjena termina časova vježbi - 20.02.2020 09:06

20.02.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Nova objava - 12.09.2019 09:13

12.09.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Termin pregleda radova - 09.09.2019 16:34

09.09.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Nova objava - 02.09.2019 11:23

02.09.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Preliminarni rezultati nakon POPRAVNOG ZAVRSNOG ISPITA (29.06.2019.) - 02.07.2019 11:08

02.07.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

* KOREKCIJA REZULTATA REDOVNOG ZAVRSNOG IPITA - 21.06.2019 08:22

21.06.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Preliminarne ocjene nakon redovnog zavrsnog - Tuneli i podzemne konstrukcije - 18.06.2019 21:21

18.06.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Rezultati popravnog kolokvijuma - 09.06.2019 11:55

09.06.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Rezultati kolokvijuma - 03.06.2019 13:34

03.06.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Dodatni termin konsultacija- 21.05.2019 23:14

21.05.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Raspored predaje elaborata i termin kolokvijuma - 09.05.2019 14:49

09.05.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Nova objava - 22.02.2019 13:30

22.02.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Raspored grupa za održavanje časova vježbi - 10.02.2019 12:48

10.02.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Rezultati popravnog kolokvijuma + Ukupni bodovi stečeni tokom semestra (prije završnog ispita) - 14.06.2018 02:06

14.06.2018


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Rezultati redovnog kolokvijuma (sa bodovima osvojenim za prisustvo i elaborat) - 04.06.2018 01:28

04.06.2018


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Termin predavanja

04.05.2018


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Nova objava - 27.04.2018 08:44 - Rijeseni zadaci za kolokvijum i formule

27.04.2018


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Termin predavanja

17.04.2018


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Raspored studenata po grupama - 12.02.2018 19:33

12.02.2018


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

27.11.2017


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Nova objava - 09.06.2017 15:07

09.06.2017


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Nova objava - 08.06.2017 19:11

08.06.2017


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Rezultai popravnog kolokvijuma iz TiPK

05.06.2017


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Obavještenje o terminima kolokvijuma i odbrani dijelova elaborata - 04.05.2017 11:46

04.05.2017