Zlatko Zafirovski

dr Zlatko Zafirovski

vanredni profesor | Građevinski fakultet | honorarno

...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE ŽELJEZNIČKIH PRUGA3 x 10 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOMagistarske1PROJEKTOVANJE BRZIH PRUGA2 x 12 x 10 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOMagistarske1OPTIMIZACIJA ŽELJEZNIČKIH TRASA0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1PODZEMNI OBJEKTI2 x 10 x 00 x 0
GFINFRASTRUKTUREMaster2PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE ŽELJEZNIČKIH PRUGA3 x 10 x 00 x 0
GFINFRASTRUKTUREMaster2GORNJI STROJ ŽELJEZNICA1 x 10 x 00 x 0
GFKONSTRUKCIJEMaster2TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE2 x 10 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2GORNJI STROJ ŽELJEZNICA2 x 10 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2ŽELJEZNIČKE STANICE2 x 10 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne6TUNELI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave