ČELIČNE KONSTRUKCIJE I


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MLADEN MUHADINOVIĆ.5x2
23B+40S+11P
.5x4
23B+40S+11P
PETAR SUBOTIĆ.5x2
23B+40S+11P
.5x4
23B+40S+11P
DUŠKO LUČIĆ2x1
23B+40S+11P