Petar Subotić

mr Petar Subotić

saradnik u nastavi mr | Građevinski fakultet

Petar Subotić rođen je 6. marta 1994. godine u Kotoru. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Tivtu. Na Građevinski fakultet u Podgorici upisao se 2012/13 akademske godine. Diplomu bečelora na osnovnim studijama stekao je 10.09.2015. godine sa srednjom ocjenom 9.34. Specijalističke studije na Konstruktivnom smjeru upisao je akademske 2015/16. godine. Ispite predviđene ECTS sadržajem studijskog programa na specijalističkim studijama položio je srednjom ocjenom 9.65. Specijalistički rad odbranio je 16.03.2017. godine. Akademske 2016/17. godine...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1POBOLJŠANJE TLA I STIJENA0 x 02 x 10 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1PRIMJENA RAČUNARA U GEOTEHNICI0 x 01 x 12 x 1
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA0 x 01 x 10 x 0
GFKONSTRUKCIJEMaster1PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA0 x 0.5 x 1.5 x 2
GFKONSTRUKCIJEMaster1SPREGNUTE KONSTRUKCIJE0 x 0.5 x 10 x 0
GFKONSTRUKCIJEMaster2ČELIČNE KONSTRUKCIJE INŽENJERSKIH OBJEKATA0 x 0.5 x 1.5 x 2
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2ČELIČNI I SPREGNUTI MOSTOVI0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2PROJEKTOVANJE SEIZMIČKI OTPORNIH ČELIČ. KONSTRUKC.0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2SPREGNUTE KONSTRUKCIJE0 x 01 x 00 x 0
GFKONSTRUKCIJEMaster3ČELIČNI I SPREGNUTI MOSTOVI0 x 0.5 x 1.5 x 1
GFKONSTRUKCIJEMaster3PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE SPREGNUTIH KONSTRUKCIJA0 x 0.5 x 1.5 x 1
GFKONSTRUKCIJEMaster3PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE DRVENIH KONSTRUKCIJA0 x 0.5 x 1.5 x 1
GFKONSTRUKCIJEMaster3PROJ.SEIZMIČKI OTPORNIH ČEL.KONSTRUKCIJA0 x 00 x 00 x 0
GFKONSTRUKCIJEMaster3POBOLJŠANJE TLA I STIJENA0 x 00 x 00 x 0
GFKONSTRUKCIJEMaster3PROJ.SEIZMIČKI OTPORNIH ČEL.KONSTRUKCIJA0 x 0.5 x 1.5 x 1
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne3METALNE KONSTRUKCIJE0 x 00 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne4DRVENE KONSTRUKCIJE0 x 00 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne4SPREGNUTE KONSTRUKCIJE0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne5ČELIČNE KONSTRUKCIJE0 x 01 x 02 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne5DRVENE KONSTRUKCIJE0 x 0.5 x 2.5 x 7
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne5ČELIČNE KONSTRUKCIJE I0 x 01 x 11 x 3
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne6ČELIČNE KONSTRUKCIJE II0 x 01 x 11 x 2

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Test 3 - rezultati

Test 2 - rezultati

Test 1 - rezultati

Predavanje 5

Predavanje 3 i 4

Predavanje 1 i 2

Pocetak nastave

Rezultati

Rezultati