Petar Subotić


Petar Subotić
Šifra: 900578
Prezime i ime: Petar Subotić
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Građevinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1POBOLJŠANJE TLA I STIJENA0 x 02 x 10 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1PRIMJENA RAČUNARA U GEOTEHNICI0 x 01 x 12 x 1
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA0 x 0.34 x 1.66 x 2
GFKONSTRUKCIJEMaster1PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA0 x 00 x 01 x 1
GFKONSTRUKCIJEMaster1SPREGNUTE KONSTRUKCIJE0 x 0.5 x 10 x 0
GFKONSTRUKCIJEMaster2ČELIČNE KONSTRUKCIJE INŽENJERSKIH OBJEKATA0 x 00 x 01 x 1
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2ČELIČNI I SPREGNUTI MOSTOVI0 x 0.34 x 1.66 x 1
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2PROJEKTOVANJE SEIZMIČKI OTPORNIH ČELIČ. KONSTRUKC.0 x 01 x 10 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2SPREGNUTE KONSTRUKCIJE0 x 0.5 x 10 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne3METALNE KONSTRUKCIJE0 x 0.5 x 0.5 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne4DRVENE KONSTRUKCIJE0 x 00 x 0.5 x 1
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne4SPREGNUTE KONSTRUKCIJE0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne5DRVENE KONSTRUKCIJE0 x 01 x 11 x 2
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne5ČELIČNE KONSTRUKCIJE I0 x 0.5 x 2.5 x 4
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne6ČELIČNE KONSTRUKCIJE II0 x 0.5 x 2.5 x 4

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije