Petar Subotić

mr Petar Subotić

saradnik u nastavi | Građevinski fakultet

Petar Subotić rođen je 6. marta 1994. godine u Kotoru. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Tivtu. Na Građevinski fakultet u Podgorici upisao se 2012/13 akademske godine. Diplomu bečelora na osnovnim studijama stekao je 10.09.2015. godine sa srednjom ocjenom 9.34. Specijalističke studije na Konstruktivnom smjeru upisao je akademske 2015/16. godine. Ispite predviđene ECTS sadržajem studijskog programa na specijalističkim studijama položio je srednjom ocjenom 9.65. Specijalistički rad odbranio je 16.03.2017. godine. Akademske 2016/17. godine...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor