Mladen Muhadinović

mr Mladen Muhadinović

saradnik u nastavi | Građevinski fakultet

Mladen Muhadinović je rođen 02. novembra 1987. godine na Cetinju. Osnovnu školu „Njegoš“ i srednju školu JU „Gimnazija“ završio je na Cetinju. Na Građevinski fakultet Univerziteta Crne Gore se upisao 2006. godine, a diplomirao 2010. godine na Konstruktivnom smjeru sa prosječnom ocjenom u toku studija 9.10 (B). Diplomski rad pod nazivom “Idejni projekat konstrukcije sportske dvorane u Zeti”, odbranio je 09. decembra 2010. godine. Postdiplomske magistarske studije je upisao 2010. godine, na...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Nikola Baša, Nataša Kopitović Vuković, Mladen Ulićević, Mladen MuhadinovićEffects of Internal Force Redistribution on the Limit States of Continuous Beams with GFRP ReinforcementApplied Sciences

Obavjestenja iz nastave

Arhitektura - integrisane studije 5+0, 2016.-Konstruktivni sistemi 2 (čelične i drvene konstrukcije)

KS2 CiDK - rezultati popravnog završnog ispita u septembarskom ispitnom roku, pregled poena i predlog ocjena - 2020/21. god.

Arhitektura - integrisane studije 5+0, 2016.-Konstruktivni sistemi 2 (čelične i drvene konstrukcije)

KS2 CiDK - rezultati završnog ispita u septembarskom ispitnom roku, pregled poena i predlog ocjena - 2020/21. god.

Arhitektura - integrisane studije 5+0, 2016.-Konstruktivni sistemi 2 (čelične i drvene konstrukcije)

KS2 CiDK - Termin popravnog završnog ispita u septembarskom ispitnom roku (6. 9. 2021.)

Arhitektura - integrisane studije 5+0, 2016.-Konstruktivni sistemi 2 (čelične i drvene konstrukcije)

KS2 CiDK - rezultati popravnog završnog ispita, pregled poena i predlog ocjena - 2020/21. god.

Građevinarstvo (2017)-Drvene konstrukcije

DK - Uvid u radove sa završnog ispita - 30.01.2021, 13h

Građevinarstvo (2017)-Drvene konstrukcije

DK - pregled poena i predlog ocjena prije popravnog završnog ispita - 2020/21. god.

Arhitektura - integrisane studije 5+0, 2016.-Konstruktivni sistemi 2 (čelične i drvene konstrukcije)

KS2 CiDK - Uvid u radove sa završnog ispita - 29.01.2021, 14h

Građevinarstvo (2017)-Drvene konstrukcije

DK - rezultati završnog ispita, pregled poena i predlog ocjena - 2020/21. god.

Arhitektura - integrisane studije 5+0, 2016.-Konstruktivni sistemi 2 (čelične i drvene konstrukcije)

KS2 CiDK - pregled poena i predlog ocjena prije popravnog završnog ispita - 2020/21. god.