Mladen Muhadinović


Mladen Muhadinović
Šifra: 165118
Prezime i ime: Mladen Muhadinović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Građevinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA0 x 0.33 x 1.64 x 2
GFKONSTRUKCIJEMaster1PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA0 x 01 x 10 x 0
GFKONSTRUKCIJEMaster1SPREGNUTE KONSTRUKCIJE0 x 0.5 x 10 x 0
GFKONSTRUKCIJEMaster2ČELIČNE KONSTRUKCIJE INŽENJERSKIH OBJEKATA0 x 01 x 10 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2ČELIČNI I SPREGNUTI MOSTOVI0 x 0.33 x 1.67 x 1
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2PROJEKTOVANJE SEIZMIČKI OTPORNIH ČELIČ. KONSTRUKC.0 x 01 x 10 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2SPREGNUTE KONSTRUKCIJE0 x 0.5 x 10 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne3METALNE KONSTRUKCIJE0 x 0.5 x 0.5 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne4DRVENE KONSTRUKCIJE0 x 0.5 x 10 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne4SPREGNUTE KONSTRUKCIJE0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne5DRVENE KONSTRUKCIJE0 x 01 x 11 x 2
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne5ČELIČNE KONSTRUKCIJE I0 x 0.5 x 2.5 x 4
AFARHITEKTURAOsnovne5ČELIČNE I DRVENE KONSTRUKCIJE0 x 00 x 00 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne5KONSTRUKTIVNI SISTEMI 20 x 01 x 11 x 2
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne6ČELIČNE KONSTRUKCIJE II0 x 0.5 x 2.5 x 4

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Nikola Baša, Nataša Kopitović Vuković, Mladen Ulićević, Mladen MuhadinovićEffects of Internal Force Redistribution on the Limit States of Continuous Beams with GFRP ReinforcementApplied Sciences

12.02.2021

Arhitektura - integrisane studije 5+0, 2016.-Konstruktivni sistemi 2 (čelične i drvene konstrukcije)

KS2 CiDK - rezultati popravnog završnog ispita, pregled poena i predlog ocjena - 2020/21. god.


10.02.2021

Građevinarstvo (2017)-Drvene konstrukcije

DK - rezultati popravnog završnog ispita, pregled poena i predlog ocjena - 2020/21. god.


29.01.2021

Građevinarstvo (2017)-Drvene konstrukcije

DK - Uvid u radove sa završnog ispita - 30.01.2021, 13h


29.01.2021

Građevinarstvo (2017)-Drvene konstrukcije

DK - pregled poena i predlog ocjena prije popravnog završnog ispita - 2020/21. god.


29.01.2021

Arhitektura - integrisane studije 5+0, 2016.-Konstruktivni sistemi 2 (čelične i drvene konstrukcije)

KS2 CiDK - Uvid u radove sa završnog ispita - 29.01.2021, 14h


28.01.2021

Građevinarstvo (2017)-Drvene konstrukcije

DK - rezultati završnog ispita, pregled poena i predlog ocjena - 2020/21. god.


27.01.2021

Arhitektura - integrisane studije 5+0, 2016.-Konstruktivni sistemi 2 (čelične i drvene konstrukcije)

KS2 CiDK - pregled poena i predlog ocjena prije popravnog završnog ispita - 2020/21. god.


23.01.2021

Arhitektura - integrisane studije 5+0, 2016.-Konstruktivni sistemi 2 (čelične i drvene konstrukcije)

KS2 CiDK - rezultati završnog ispita, pregled poena i predlog ocjena - 2020/21. god.


25.10.2020

Arhitektura - integrisane studije 5+0, 2016.-Konstruktivni sistemi 2 (čelične i drvene konstrukcije)

KS2 CiDK - online konsultacije 2020/21. god.


25.10.2020

Građevinarstvo (2017)-Drvene konstrukcije

DK - online konsultacije 2020/21. god.


22.10.2020

Građevinarstvo (2017)-Drvene konstrukcije

DK - individualne vježbe 2020/21. god.


20.10.2020

Građevinarstvo (2017)-Drvene konstrukcije

DK - link/invitation za online vježbe 2020/21. god.


Opširnije