Mladen Muhadinović


Mladen Muhadinović
Šifra: 165118
Prezime i ime: Mladen Muhadinović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Građevinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA0 x 0.33 x 1.67 x 3
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2ČELIČNI I SPREGNUTI MOSTOVI0 x 0.33 x 1.67 x 1
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2PROJEKTOVANJE SEIZMIČKI OTPORNIH ČELIČ. KONSTRUKC.0 x 01 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2SPREGNUTE KONSTRUKCIJE0 x 0.5 x 10 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne3METALNE KONSTRUKCIJE0 x 0.25 x 1.25 x 1
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne4DRVENE KONSTRUKCIJE0 x 0.25 x 1.25 x 1
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne4SPREGNUTE KONSTRUKCIJE0 x 0.25 x 1.25 x 1
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne5ČELIČNE KONSTRUKCIJE0 x 0.5 x 11 x 3
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne5DRVENE KONSTRUKCIJE0 x 0.5 x 2.5 x 6
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne5ČELIČNE KONSTRUKCIJE I0 x 0.5 x 1.5 x 3
AFARHITEKTURAOsnovne5ČELIČNE I DRVENE KONSTRUKCIJE0 x 00 x 00 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne5KONSTRUKTIVNI SISTEMI 20 x 01 x 11 x 1
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne6ČELIČNE KONSTRUKCIJE II0 x 0.5 x 2.5 x 5

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

14.10.2019

Arhitektura - integrisane studije 5+0, 2016.-Konstruktivni sistemi 2 (čelične i drvene konstrukcije)

KS2 CiDK - termini za pregled I zadatka iz semestarskog rada


20.09.2019

Arhitektura - integrisane studije 5+0, 2016.-Konstruktivni sistemi 2 (čelične i drvene konstrukcije)

CiDK - rezultati popravnog završnog ispita (avg-sept), pregled poena i predlog ocjena


10.09.2019

Građevinarstvo-Drvene konstrukcije

Drvene konstrukcije (Gradjevinarstvo) - rezultati popravnog zavrsnog ispita (avg-sept rok), pregled poena i predlog ocjena, 2018/19.


04.09.2019

Arhitektura - integrisane studije 5+0, 2016.-Konstruktivni sistemi 2 (čelične i drvene konstrukcije)

CiDK - rezultati završnog ispita (avg-sept), pregled poena i predlog ocjena


29.08.2019

Građevinarstvo-Drvene konstrukcije

Drvene konstrukcije (Gradjevinarstvo) - rezultati zavrsnog ispita (avg-sept rok), pregled poena i predlog ocjena, 2018/19.


25.06.2019

Građevinarstvo-Drvene konstrukcije

Drvene konstrukcije (Gradjevinarstvo) - rezultati popravnog zavrsnog ispita, pregled poena i predlog ocjena, 2018/19.


11.06.2019

Građevinarstvo-Drvene konstrukcije

Drvene konstrukcije (Gradjevinarstvo) - rezultati zavrsnog ispita, pregled poena i predlog ocjena, 2018/19.


04.06.2019

Građevinarstvo-Drvene konstrukcije

Drvene konstrukcije (Gradjevinarstvo) - rezultati kolokvijuma, pregled poena i predlog ocjena, 2018/19.


26.04.2019

Građevinarstvo-Drvene konstrukcije

Drvene konstrukcije (Gradjevinarstvo) - dopunski termin za prezentacije u sklopu semestarskog rada


09.04.2019

Građevinarstvo-Drvene konstrukcije

Drvene konstrukcije (Gradjevinarstvo) - grupe i teme za prezentacije u sklopu semestarskog rada - konacno


28.03.2019

Građevinarstvo-Drvene konstrukcije

Drvene konstrukcije (Gradjevinarstvo) - grupe i teme za prezentacije u sklopu semestarskog rada - 28.03.2019.


25.03.2019

Građevinarstvo-Drvene konstrukcije

Drvene konstrukcije (Gradjevinarstvo) - promjena termina predavanja za 28.03.2019.


Opširnije