Mladen Muhadinović


Mladen Muhadinović
Šifra: 165118
Prezime i ime: Mladen Muhadinović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Građevinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA0 x 0.33 x 1.67 x 3
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2ČELIČNI I SPREGNUTI MOSTOVI0 x 0.33 x 1.67 x 1
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2PROJEKTOVANJE SEIZMIČKI OTPORNIH ČELIČ. KONSTRUKC.0 x 01 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2SPREGNUTE KONSTRUKCIJE0 x 0.5 x 10 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne3METALNE KONSTRUKCIJE0 x 0.25 x 1.25 x 1
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne4DRVENE KONSTRUKCIJE0 x 0.25 x 1.25 x 1
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne4SPREGNUTE KONSTRUKCIJE0 x 0.25 x 1.25 x 1
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne5ČELIČNE KONSTRUKCIJE0 x 0.5 x 11 x 3
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne5DRVENE KONSTRUKCIJE0 x 0.5 x 2.5 x 6
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne5ČELIČNE KONSTRUKCIJE I0 x 0.5 x 1.5 x 3
AFARHITEKTURAOsnovne5ČELIČNE I DRVENE KONSTRUKCIJE0 x 00 x 00 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne5KONSTRUKTIVNI SISTEMI 20 x 01 x 11 x 1
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne6ČELIČNE KONSTRUKCIJE II0 x 0.5 x 2.5 x 5

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

05.02.2020

Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija

O1-Obrazac za evidenciju osvojenih poena_Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija_201920


05.02.2020

O1-Obrazac sa evidencijom osvojenih poena_Čelične konstrukcije I_201920


05.02.2020

Građevinarstvo (2017)-Čelične konstrukcije I

Osvojeni poeni u zimskom semestru_Čelične konstrukcije


27.01.2020

Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma_Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija


27.01.2020

Čelične konstrukcije I - bodovi na semestarskom radu i testovima


27.01.2020

Građevinarstvo (2017)-Čelične konstrukcije I

Čelične konstrukcije - bodovi na semestarskom radu i testovima


26.01.2020

Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija

Rezultati drugog kolokvijuma - Projektovanje i gradjenje celicnih konstrukcija


26.01.2020

Građevinarstvo (2017)-Čelične konstrukcije I

Čelične konstrukcije - Rezultati završnog ispita


26.01.2020

Čelične konstrukcije I - Rezultati završnog ispita


15.01.2020

Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija

Termini odbrane grafičkih zadataka_Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija_16.01.2020.


23.12.2019

Termini odbrana grafičkih zadataka


17.12.2019

Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija

Rezultati prvog kolokvijuma_Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija


Opširnije