Mladen Muhadinović


Mladen Muhadinović
Šifra: 165118
Prezime i ime: Mladen Muhadinović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Građevinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA0 x 00 x 00 x 0
GFKONSTRUKCIJESpecijalisticke1PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA0 x 00 x 00 x 0
GFKONSTRUKCIJESpecijalisticke1SPREGNUTE KONSTRUKCIJE0 x 00 x 00 x 0
GFKONSTRUKCIJESpecijalisticke2ČELIČNE KONSTRUKCIJE INŽENJERSKIH OBJEKATA0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2ČELIČNI I SPREGNUTI MOSTOVI0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2PROJEKTOVANJE SEIZMIČKI OTPORNIH ČELIČ. KONSTRUKC.0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2SPREGNUTE KONSTRUKCIJE0 x 00 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne3METALNE KONSTRUKCIJE0 x 00 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne4DRVENE KONSTRUKCIJE0 x 00 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne4SPREGNUTE KONSTRUKCIJE0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne5DRVENE KONSTRUKCIJE0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne5ČELIČNE KONSTRUKCIJE I0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne6ČELIČNE KONSTRUKCIJE II0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

14.09.2020

Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Projektovanje seizmički otpornih čeličnih konstrukcija

Rezultati pismenog završnog ispita i termin usmenog završnog ispita


17.07.2020

Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Spregnute konstrukcije

Spregnute konstrukcije_Pregled poena nakon svih provjera znanja sa predlogom ocjena


17.07.2020

Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Projektovanje seizmički otpornih čeličnih konstrukcija

Projektovanje seizmički otpornih čeličnih konstrukcija_Pregled poena nakon svih provjera znanja sa predlogom ocjena


17.07.2020

Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Čelični i spregnuti mostovi

Čelični i spregnuti mostovi_Pregled poena nakon svih provjera znanja sa predlogom ocjena


17.07.2020

Menadžment u građevinarstvu-Spregnute konstrukcije

Spregnute konstrukcije_MG_Pregled poena nakon svih provjera znanja sa predlogom ocjena


16.07.2020

Čelične konstrukcije II_Predlog ocjena nakon svih provjera znanja


16.07.2020

Građevinarstvo (2017)-Čelične konstrukcije I

Čelične konstrukcije_Predlog ocjena nakon svih provjera znanja


14.07.2020

Menadžment u građevinarstvu-Spregnute konstrukcije

Spregnute konstrukcije_Osvojeni broj poena sa predlogom ocjena


11.07.2020

Građevinarstvo (2017)-Čelične konstrukcije I

Čelične konstrukcije - bodovi prije popravnog završnog ispita sa predlogom ocjena


10.07.2020

Osvojeni poeni sa predlogom ocjena_Čelične konstrukcije II


10.07.2020

Građevinarstvo (2017)-Čelične konstrukcije I

Čelične konstrukcije_Osvojeni bodovi u toku ljetnjeg semestra


06.07.2020

Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Spregnute konstrukcije

Spregnute konstrukcije_Rezultati popravnog završnog ispita (pismeni dio)


Opširnije