STATIKA KONSTRUKCIJA II


Semestar: 6
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Vlada osnovama linearne teorije elastičnosti linijskih nosača i osnovnim postupcima za određivanje statičke određenosti i kinematičke stabilnosti, 2. Razumije i primjenjuje analitičku metodu deformacija za proračun sila i pomjeranja kod statički neodređenih ravnih linijskih nosača, 3. Razumije i vlada osnovnim pojmovima u matričnoj analizi, 4. Primijenjuje matrične metode proračuna za određivanje uticaja (sile i pomjeranja) statički određenih i neodređenih linijskih nosača, 5. Primjenjuje program SAP za proračunu linijskih nosača

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VASILIJE BOJOVIĆ2x1
22B+25S+89P
1x3
22B+25S+89P
MARINA RAKOČEVIĆ3x1
22B+25S+89P

EVIDENCIJA BODOVA I PREDLOG OCJENE_SK II_2020-2021

EVIDENCIJA BODOVA_radni materijal_nakon USMENOG ZAVRSNOG ISPITA_SK2_2020-2021

Termini za usmeni dio ispita_SK2_2020-2021

EVIDENCIJA OSVOJENIH BODOVA_septembarski ispitni rok_2019-2020

EVIDENCIJA POENA_SK2_septembar I rok_2019-2020_radni materijal