Marina Rakočević

dr Marina Rakočević

redovni profesor | Građevinski fakultet

Marina Rakočević rođena je 18. avgusta 1962. godine u Bijelom Polju. Osnovno i srednje obrazovanje stekla je u Bijelom Polju. Završila je osnovnu školu "Vladislav Sl. Ribnikar" u Rasovu 1976.godine, a nakon toga i srednju školu, gimnaziju "Miloje Dobrašinović", matematički smjer - pomoćni istraživač u matematici, 1980.godine.  Diplomirala je na Građevinskom fakultetu u Podgorici 1985.godine na smjeru za konstrukcije. Za izuzetan uspjeh tokom studiranja nagrađena je...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Rakočević M., Popović S.Calculation procedure for determining wind action from vortex-induced vibration with verification of fatigue strength of steel structuresGrađevinar - Journal of the Croatian Association of Civil Engineers
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Rakočević M., Popović S., Ivanišević N.A computational method for laminated composite plates based on layerwise theoryComposites Part B: Engineering
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Rakočević M., Popović S.Bending analysis of simply supported rectangular laminated composite plates using a new computation method based on analytical solution of layerwise theoryArchive of Applied Mechanics
2011SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Rakočević M.Proračun sastavljenih slojevitih pločaGrađevinar
2005SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Rakočević M.Naprezanja u slojevima kompozitnih pločaGrađevinar

Obavjestenja iz nastave

Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Metod konačnih elemenata

Provjera znanja_Kolokvijum 1 - I dio

Građevinarstvo (2017)-Statika konstrukcija II

Termini predavanja u drugoj nedjelji nastave

Građevinarstvo (2017)-Statika konstrukcija II

Pocetak nastave_STATIKA KONSTRUKCIJA II_2021-2022

Građevinarstvo (2017)-Statika konstrukcija I

Rezultati_STATIKA KONSTRUKCIJA 1_2021-2022

Građevinarstvo (2017)-Statika konstrukcija I

Evidencija osvojenih bodova i predlog ocjene_SK1_2021-2022_RADNI MATERIJAL 08.02.2022

Građevinarstvo, smjer Hidrotehnički-Hidraulika I

Rezultati nakon popravnog završnog ispita sa predlogom ocjena

Građevinarstvo (2017)-Statika konstrukcija I

Evidencija osvojenih bodova i predlog ocjene_SK1_RADNI MATERIJAL - zavrsni ispit

Građevinarstvo (2017)-Statika konstrukcija I

Evidencija osvojenih bodova i predlog ocjene_SK1_RADNI MATERIJAL - predrok 20.1.2022.