Bojović Vasilije


Bojović Vasilije
Šifra: 900887
Prezime i ime: Bojović Vasilije
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Građevinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2METOD KONAČNIH ELEMENATA0 x 02 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2METOD KONAČNIH ELEMENATA0 x 01 x 11 x 1
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne5STATIKA KONSTRUKCIJA I0 x 02 x 21 x 4
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne6STATIKA KONSTRUKCIJA II0 x 02 x 21 x 4

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije