ČELIČNE KONSTRUKCIJE I


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: vlada osnovnim pojmovima iz čeličnih konstrukcija, projektuje prema graničnim stanjima, poznaje sve vrste proizvoda od čelika koji se koriste u građevinarstvu, klasifikuje poprečne presjeke i proračuna nosivosti presjeka i elemenata čeličnih konstrukcija.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MLADEN MUHADINOVIĆ1x1
25B+45S+7P
1x2
25B+45S+7P
PETAR SUBOTIĆ1x1
25B+45S+7P
1x3
25B+45S+7P
DUŠKO LUČIĆ2x1
21B+45S+7P