PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE DRVENIH KONSTRUKCIJA


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MLADEN MUHADINOVIĆ.5x1
1B+2S
.5x1
1B+2S
PETAR SUBOTIĆ.5x1
1B+2S
.5x1
1B+2S
BILJANA ŠĆEPANOVIĆ2x1
1B+2S