Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo nauke
Naziv [ENG] : Research on the theory of active safety management and methods of urban arterial traffic based on big data and deep learning
Naziv : "Istraživanja teorije aktivnog upravljanja bezbjednošću i metode gradskih arterijskih saobraćajnica zasnovano na velikim podacima i dubokom učenju"
Početak : 01.01.2019.
Kraj : 31.12.2021.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Inženjerstvo – transportno inženjerstvo
Jedinica : Građevinski fakultet
Budzet za jedinicu : 6000
Ukupan budzet : 6000
Rukovodilac :
Opis : Cilj ovog projekta je da se izgradi platforma za procenu bezbjednosti saobraćaja primjenom data mining analize podataka i napredne tehnologije velikih podataka (big data). Algoritam za mašinsko učenje (machine learning) će se koristiti za identifikaciju i procjenu saobraćaja u realnom vremenu, kako bi bio analiziran odnos između bezbjednosti saobraćaja i uslova puteva. Ovo istraživanje će dati procenu efikasnosti ovakve strategije metodom simulacije. Pored toga, rezultat ove analize će pružiti uputstvo za primenu aktivnog upravljanja bezbjednošću na gradskim arterijskim drumovima.


This project aims to build up a traffic safety estimation platform using data mining and advanced big data technology. Machine learning algorithm will be used to identify and estimate real-time traffic state to analyse the relationship between traffic safety and roadway conditions. This research will evaluate the efficiency of this strategy through simulation method. Moreover, this analysis result will provide guidance for the application of active safety management in the urban arterial roads.