Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo nauke
Naziv [ENG] : Application of stable isotope techniques for the investigation of geographic origin of water: Investigation of the Mareza Spring near Podgorica
Naziv : Primjena tehnika sa stabilnim izotopima za istraživanje geografskog porijekla voda: Istraživanje izvora Mareza kod Podgorice
Početak : 01.01.2019.
Kraj : 31.12.2021.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Tehničke nauke
Jedinica : Građevinski fakultet
Budzet za jedinicu : 8000
Ukupan budzet : 16000
Rukovodilac :
Opis : Izvor Mareza se koristi za vodosnabdjevanje Podgorice (glavnog grada Crne Gore) već 70 godina. Čak ni danas nije poznato područje prihranjivanja i porijeklo voda ovog izvorišta. Postoji nekoliko hipoteza o porijeklu voda (1. iz rijeke Zete, 2. iz rijeke Morače, i 3. sa područja planine Prekornice), tako da bi izotopske tehnike mogle biti od koristi za testiranje ovih pretpostavki. Monitoring koncentracije stabilnih izotopa (2H, 18O) u padavinama, površinskim i podzemnim vodama ovog područja može pomoći prilikom utvrđivanja porijekla voda i uspostavljanja adekvatne zaštite izvorišta Mareza.


Mareza Spring has been used for the water supply of Podgorica (capital of Montenegro) for over 70 years. Even today, the recharge area and origin of groundwater of this karstic source are not known well. There are few hypotheses about origin of water (1. from Zeta River, 2. from Morača River, and 3. from Prekornica Mountain), so the isotopic techniques could be used for testing these assumptions. Monitoring of stable isotopes (2H, 18O) in precipitation, surface water and groundwater of this area could help in determining the origin of water and adequate protection of Mareza Spring.