Pregled projekta


Finansijski program : Nacionalni projekat
Naziv [ENG] : " Impact of rockfalls in sound rock on road traffic safety in Montenegro"
Naziv : Uticaj odrona u čvrstim stijenama na bezbjednost drumskog saobraćaja u Crnoj Gori
Početak : 01.01.2012.
Kraj : 02.07.2022.
Skraceni naziv : OBDS
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Intedisciplinarna oblast
Jedinica : Građevinski fakultet
Budzet za jedinicu : 13600
Ukupan budzet : 13600
Rukovodilac :
Opis : Na saobraćajnicama duž glavnih drumskih pravaca u Crnoj Gori se u zadnjih desetak godina desilo desetak velikih odrona i stotine manjih koji su odnijeli preko 20 života i pričinili veliku direktnu i indirektnu materijalnu štetu. Cilj projekta je da se definišu zone povećanog hazarda za nastajanje odrona na prirodnim i vještačim kosinama u blizini potojeće drumske infrastrukture u Crnoj Gori i definišu zone povećanog rizika za odvijanje saobraćaja. Zoniranje treba da obuhvati i djelove Crne Gore u kojima je predviđena izgradnja puteva po prostornom planu i urbanističkim planovima glavnih putnih koridora. Definisanjem ovih zona i njihovim adekvatnim tretiranjem može se bitno uticati na poboljšanje bezbjednosti saobraćaja na postojećim saobraćajnicama i redukciju rizika na saobraćajnicama koje treba da se grade.


" In the last ten years, a dozen large rockfalls and hundreds of smaller ones have occurred on the roads along the main roads in Montenegro, which have taken over 20 lives and caused great direct and indirect material damage. The aim of the project is to define zones of increased hazard for rockfalls on natural and artificial slopes near the existing road infrastructure in Montenegro and to define zones of increased risk for traffic. Zoning should also include parts of Montenegro where the construction of roads is planned according to the spatial plan and urban plans of the main road corridors. Defining these zones and their adequate treatment can significantly influence the improvement of traffic safety on existing roads and the reduction of risks on the roads that need to be built."