Pregled projekta


Finansijski program : Nacionalni projekat
Naziv [ENG] : Seismic risk reduction for stone and brick buildings
Naziv : Smanjenje seizmičkog rizika za objekte od kamena i opeke
Početak : 01.01.2012.
Kraj : 31.12.2014.
Skraceni naziv : SROKO
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Novi materijali, proizvodi i usluge;
Jedinica : Građevinski fakultet
Budzet za jedinicu : 26718
Ukupan budzet : 26718
Rukovodilac :
Opis :