Pregled projekta


Finansijski program : Bilaterala
Naziv [ENG] : Research on the quality of police and civilian education on European integration in Montenegro
Naziv : Istraživanje na temu kvaliteta policijskog i civilnog obrazovanja po pitanju evropskih integracija u Crnoj Gori
Početak : 01.07.2012.
Kraj : 01.08.2012.
Skraceni naziv : POLICIJSKO I CIVILNO OBRAZOVANJE
Web site :
Tip projekta : strukturni
Tematska oblast :
Jedinica : Fakultet političkih nauka
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis :