Pregled projekta


Finansijski program : Bilaterala
Naziv [ENG] : Exit poll for the 2012 parliamentary elections
Naziv : Exit poll za Parlamentarne izbore 2012. godine
Početak : 01.10.2012.
Kraj : 01.11.2012.
Skraceni naziv : N/A
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast :
Jedinica : Fakultet političkih nauka
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis :