Pregled projekta


Finansijski program : TEMPUS
Naziv [ENG] : Human Rights in the Heart of Higher Education
Naziv : Ljudska prava u srcu visokog obrazovanja
Početak : 16.09.2011.
Kraj : 01.10.2015.
Skraceni naziv : HEART
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast :
Jedinica : Fakultet političkih nauka
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis :