Pregled projekta


Finansijski program : Bilaterala
Naziv [ENG] : Identity policy and democratization in Austria and Montenegro
Naziv : Identitetska politika i demokratizacija u Austriji i Crnoj Gori
Početak : 01.09.2013.
Kraj : 31.07.2014.
Skraceni naziv : N/A
Web site :
Tip projekta : saradnja (+mobilnost, karijerni razvoj)
Tematska oblast :
Jedinica : Fakultet političkih nauka
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis :