Pregled projekta


Finansijski program : Bilaterala
Naziv [ENG] : Analysis of the behavior and activities of political parties and party candidates
Naziv : Analiza ponašanja I djelovanja političkih partija i partijskih kandidata
Početak : 01.01.2017.
Kraj : 31.12.2019.
Skraceni naziv : CG-Austrija
Web site :
Tip projekta : saradnja (+mobilnost, karijerni razvoj)
Tematska oblast :
Jedinica : Fakultet političkih nauka
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis :