Pregled projekta


Finansijski program : Bilaterala
Naziv [ENG] : The Habsburg Monarchy in the Social Life of Montenegro 1860-1912
Naziv : Habzburška monarhija u društvenom životu Crne Gore 1860-1912
Početak : 01.01.2013.
Kraj : 31.12.2014.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Humanističke nauke
Jedinica : Istorijski institut
Budzet za jedinicu : 2.721
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Uticaji iz Habsburške Monarhije na socijalni život, kulturu i težnje za modernizacijom u Crnoj Gori bili su prisutni od početka vladavine kneza (kralja) Nikole I 1860. god., a posebno nakon 1878. postignute nezavisnosti. Cilj projekta je istraživati ove uticaje kao i ulogu Habsburške Monarhije u crnogorskoj javnosti, koji su dosada ostali izvan naučne pažnje. U metodološkom pogledu projekat će se usresrediti na istraživanje savremene (periodične) literature kao i građe u austrijskim i crnogorskim arhivima. Hronološki okvir projekta obuhvata period do Prvog balkanskog rata.


Influences from the Habsburg Monarchy on social life, culture and aspirations for modernization in Montenegro were present from the beginning of the reign of Prince (King) Nicholas I in 1860, and especially after the independence achieved in 1878. The aim of the project is to investigate these influences as well as the role of the Habsburg Monarchy in the Montenegrin public, which have so far remained out of scientific attention. From a methodological point of view, the project will focus on researching contemporary (periodical) literature as well as material in Austrian and Montenegrin archives. The chronological framework of the project covers the period up to the First Balkan War.