Pregled projekta


Finansijski program : Bilaterala
Naziv [ENG] : Cultural and historical heritage of the eastern Adriatic coast
Naziv : Kulturno-istorijsko nasljeđe istočne obale Jadrana
Početak : 01.01.2013.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Humanističke nauke
Jedinica : Istorijski institut
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Projekat je omogućio realizaciju niza aktivnosti na identifikovanju i istraživajnu niza važnih kategorija iz domena kulturne baštine Crne Gore i Hrvatske, a koje predstavljaju nedjeljivu društveno-istorijsku cjelinu bez obzira na različitoist svojih užih konteksta.


The project enabled the realization of a series of activities to identify and research a number of important categories in the field of cultural heritage of Montenegro and Croatia, which represent an indivisible socio-historical entity, regardless of the diversity of their narrower contexts.