Pregled projekta


Finansijski program : Ambasade
Naziv [ENG] : Montenegro and the German Reich. Documents from the political archives of the Foreign Service in Berlin 1905-1914
Naziv : Crna Gora i Njemački Rajh. Dokumenti iz političkog arhiva službe inostranih poslova u Berlinu 1905-1914
Početak : 01.01.2014.
Kraj : 31.12.2019.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Humanističke nauke
Jedinica : Istorijski institut
Budzet za jedinicu : 8.898
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Projektom su realizovane aktivnosti na selekciji, analizi i publikovanju dokumenata o odnosima Crne Gore i Njemačke početkom XIX vijeka, čuvanim u Političkom arhivu službe inostranih poslova u Berlinu


The project realized activities on the selection, analysis and publication of documents on the relations between Montenegro and Germany at the beginning of the 19th century, kept in the Political Archives of the Foreign Affairs Service in Berlin.