Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo kulture CG
Naziv [ENG] : Doclea in the Principality-Kingdom of Montenegro - Research, protection and presentation-publication of a study with a collection of documents
Naziv : Doklea u Knjaževini-Kraljevini Crnoj Gori – Istraživanje, zaštita i prezentacija-publikovanje studije sa zbornikom dokumenata
Početak : 01.01.2014.
Kraj : 31.12.2014.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Humanističke nauke
Jedinica : Istorijski institut
Budzet za jedinicu : 5
Ukupan budzet : 5
Rukovodilac :
Opis : Publikovanje svih relevantnih dokumenta o istorijatu istraživanja antičkog grada Dokleje, kao i predstavljanje mogućnosti prezentacije i daljeg proučavanja lokaliteta.


Publication of all relevant documents on the history of research of the ancient city of Dokleja, as well as presentation of the possibility of presentation and further study of the site.